Sportrådet

Fotbollssektionen har inrättat ett sportåd. Syftet är att diskutera utveckling av fotbollen och kunna ta beslut inom frågor alternativt komma med rekommendationer och underlag till styrelsen. Rådet träffas fyra gånger om året och genomför möten på temabasis utifrån identifierat behov.

Sportrådet består av två till fyra permanenta medlemmar som ska vara sportchef (Oscar Borgh) och en eller flera styrelsemedlemmar (f.n. Magnus Lanzén, fotbollsansvarig). Sportrådet ska också ha medlemsrepresentation genom att medlemmar med intresse, kompetens och erfarenhet inom det aktuella ämnet bjuds in till mötet. Du som medlem får gärna komma med förslag eller tankar till sportrådet. Om du som medlem känner att du vill vara med på något möte även om du inte fått en inbjudan är du välkommen att kontakta sportchefen.

Oktober 2019: Tränarutbildningsplan, tränarutbildning och ledarförsörjning. Närvarande: OB, ML, HA, ZT, KW. Inga beslut togs, men sportchefen fick inspel och synpunkter på utformningen av den nya tränarutbildningsplanen.

Januari 2020: Spelarutbildning. Närvarande: OB, JA, ML, HA. Inga beslut togs, men sportchefen fick bra synpunkter på små justeringar av spelarutbildningsplanen och implementeringen av densamma.

April 2020: Inställt p.g.a. coronaviruset.

Augusti 2020:

Oktober 2020:

Januari 2021:

April 2021:

Augusti 2021:

Oktober 2021:Md adidas
Md stiftelsen fair play 1
Md ica bromma logo  1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub