Ängby IF Spelarutbildningsplan

Spelarutbildningsplan finns HÄR

Spelarutbildningsplanen beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utveckla fotbollsspelare i åldern 6–19 år och ge möjlighet till ett livslångt lärande samt en aktiv livsstil. Syftet med planen är att öka kunskapen om fotboll genom att utgå från aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Spelarutbildningsplanen ska ge tips på hur långsiktigt idrottande och bästa möjliga förutsättningar för lärande skapas.

Spelarutbildningsplanen ger svar på vad som ska tränas ochtränarutbildningen svarar på hur det ska gå till.

Spelarutbildning

I SvFF:s Spelarutbildningsplan lyfts flera perspektiv på lärande, bland annat att utveckling och utbildning av spelaren och laget bör stå i centrum, på olika lärandemetoder och vad som är lämpligt att träna nivå för nivå.

Under den här rubriken har vi samlat:

  • helhetsperspektivet och progression över tid när det gäller spelarutbildning
  • vikten av långsiktig och bra planering
  • fotbollsfys
  • innehåll och kännetecken för respektive nivå
  • lagets metoder - nivå för nivå
  • spelarens färdigheter - nivå för nivå
  • exempelövningar för alla nivåer.

Svenska Fotbollsförbundet har tagit fram en spelarutbildningsplan som Ängby IF valt att använda som referensmaterial för våra tränare. SvFF SUP är indelad i nivåer, 1-4, som följer åldersblock 6-9 år, 9-12 år, 12-16 år och 16 år och uppåt.Nivå 1 - 6-9 år
Nivå 2 - 9-12 år
Nivå 3 - 12-16 år
Nivå 4 - 16 år =>I filerna nedan finns hela SvFF SUP samt ett antal exempelövningar.
I fotbollens spela, lek och lär finns tydliga riktlinjer för träning och match.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub