Föreningens policy och riktlinjer - ÄNGBYMODELLEN

Nedan finns våra värderingar och riktlinjer för Ängby IF samt ett antal viktiga styrdokument från RF och förbund samt länkar till ett antal viktiga hemsidor med väsentlig information om t.ex. spelarutbildning osv.

ÄNGBYMODELLEN
Vårt stora dokument med en struktur av bilagor för den som vill läsa lite mer.

VÄRDERINGAR OCH RIKTLINJER (KORTFATTAT
Tillsammans med Stiftelsen Dunross & Co har vi ett antal grundläggande värderingar som vi tillsammans har enats om att följa.
Värderingarna är helt i linje med vad RF och SF (SvFF / SvIBF) har satt inom sina policydokument.

Vad säger fotbollens tränarutbildningar om hur barn och ungdomar bör ha det i sin verksamhet?
Se dokumenten för utdrag ur C-Diplom och B-Ungdom utbildningarna som är de två nya tränarutbildningarna för barn och ungdomsfotbollen.
C-Diplom - 6-12 år
B-Ungdom - 13-19 år
SvFF:s hemsida för barn och ungdomsfotboll finns mycket bra läsning.

RF har tagit fram en enkel film om idrottens grundläggande delar och varför RF har tagit fram ett dokumentet som "idrotten vill".
Nedan kan du även läsa RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott.

Se filmen om idrotten vill.

Se filmen om hur vuxna kan stötta sina barn.

FN´s barnkonvention har fyra artiklar som speciellt berör barn och ungdomsidrott och här ges en beskrivning av dessa fyra.

Md ica bromma logo  1
Md adidas
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub