Hemsida

Spelarutbildningsplan

Pdf hem_sup.pdf (2 MB)

Spelarutbildningsplan – resan i Ängby IF från 5 års ålder till 19 års ålder

Ängby IF:s barn- och ungdomsverksamhet sträcker sig från åldrarna 5–19 år vilket innebär att vi under 2024 har 15 ålderskullar (2019–2005) i föreningen.

Ängby IF:s huvudsakliga upptagningsområde är de fyra stadsdelarna Beckomberga, Bromma kyrkby, Eneby och Norra Ängby med skolorna Norra Ängby skola, Beckombergaskolan, Bromma Kyrkskola och Nya Elementar. Ängby IP är den geografisk mittpunkten i området, här har vi vårt klubbhus och här tränar alla våra fotbollslag i alla åldrar.

Målet och syftet med barn- och ungdomsverksamheten är att skapa en struktur där vi erbjuder förutsättningar för alla spelare som börjar i föreningen att stanna kvar och spela fotboll så länge de vill. För att uppnå detta har vi delat in åldersgrupperna i sex olika faser

 • Uppstart – spelare som är födda 5-6 år gamla
 • Nystartade lag – spelare som är 7 år
 • Självständiga lag – spelare som är födda 8-9 år gamla
 • Självständiga lag med samarbete och utbyte mellan lagen – spelare som är 10-12 år gamla
 • Gemensamma åldersgruppslag med uppdelning mellan bredd och ambition – spelare som är 13-15 år gamla
 • Åldersöverskridande juniorlag med uppdelning mellan bredd och ambition – spelare som är 16-19 år gamla


En övergripande tanke med dessa faser och dess utformning är att skapa starka lag med en stark struktur runt omkring i form av ideella föräldrar med tydliga roller. Detta i form av de sportsliga rollerna som tränare, hjälptränare, huvudtränare (från 10 års ålder), målvaktstränare (från 10 års ålder) och fystränare (från 13 års ålder) samt de administrativa rollerna som kassör, lagledare, eventansvarig, caféansvarig och materialansvarig.

Det är även en övergripande tanke med de olika faserna att skapa så bra förutsättningar som möjligt för den sammanslagning av lagen som sker vid 13 års ålder. Detta genom att ha en gemensam inriktning, struktur och kultur för alla lag i en åldersgrupp med utbyte i form av gemensamma träningar och spel i gemensamma lag som bygger relationer mellan spelarna. Vi bygger även relationer över åldersgränserna genom fungerande rotationsträning mellan ålderskullarna från 13 års ålder vilket lägger en bra grund för åldersöverskridande juniorlag från 16 års ålder.

Uppstart – spelare som är 5–6 år gamla

Det här är den viktigaste fasen som lägger grunden för fortsättningen som fotbollsspelare i Ängby IF. Vi erbjuder knatteskola i två års tid där vi skapar fungerande grupper som sedan blir grunden för lagen som skapas upp på hösten under andra året på Knatteskolan. Dessa grupper är uppdelade mellan pojkar och flickor i grupper som består av ca 10-15 barn.

Alla föräldrar får ange några kompisar som barnen vill spela med och utifrån detta pusslar kansliet ihop grupper med en mix av barn från olika skolor och olika delar av upptagningsområdet.

Detta är delvis en förändring gentemot tidigare år då många lag startats upp baserat på vilken skola och ibland även vilken klass man går i. Fördelen med att inte ta hänsyn till skola och klass vid bildandet av lag är att vi skapar jämnstora lag som håller över tid och som underlättar möjligheterna att jobba på ett gemensamt sätt med alla lag i föreningen. Vi skapar även nya relationer mellan spelare och vi möjliggör för våra spelare att kunna ha en annan identitet i fotbollslaget än vad man har i sin skola. I ett lag som baseras på vilken klass man går i är det väldigt lätt att klassens clown eller ett blygt barn får eller tar precis samma roll i fotbollslaget med sina klasskamrater. I ett blandat lag med spelare från många olika skolor finns däremot möjligheten att skapa olika identiteter och utvecklas som person.

Sammanfattning uppstartsfasen

 • Spelare födda 2018–2019
 • Vi tar emot alla barn som vill spela i föreningen
 • Klubben sköter träningarna i form av Knatteskola
 • Gruppindelningen på knatteskolan ligger till grund för uppstarten av lag
 • Grupperna är uppdelade efter kön
 • 1 träning i veckan under vår och höst
 • 1 Innebandyträning i veckan istället för fotboll på vintern
 • Träningslängd: 60 minuter
 • Spelform: 3 mot 3
 • Fokus: individuell färdighet och utveckling
 • Matcher: inga
 • Ledare: ungdomsledare tillsatta av klubben
 • Träningsinnehåll: klubben tar fram färdiga träningspass som gäller för alla träningar

Nystartade lag – spelare som är 7 år gamla

I den här fasen är lagen nystartade och fokus under detta år är att skapa starka lag som håller ihop och är väl fungerande i 6 års tid. Detta uppnås med en stark struktur runt omkring lagen i form av ideella föräldrar med tydliga roller. De sportsliga rollerna som tränare och hjälptränare samt de administrativa rollerna som kassör, lagledare, eventansvarig, caféansvarig och materialansvarig. Kansliet tar under detta år ett stort ansvar för att ge stöttning och feedback till lagen och dess ledare så att de stärker sig i sina roller. På ett tidigt stadie identifierar kansliet utmaningar i olika lag och tar tag i dessa innan de växer till större ohanterliga problem.

Under denna fas kommer fler barn att tillkomma till lagen. Vi tar emot alla barn som vill spela i föreningen och erbjuder dem en plats i något av våra lag. Inget lag får dock bli fler än 20 spelare så därför kan vi inte tillgodose alla önskemål från barn som ansluter senare som vill vara med i et specifikt lag. Med de blandade lag vi skapat borde dock alla barn kunna ha och finna nya kompisar i alla våra lag.

I denna fas introduceras lagen till matchspel i form av turneringsspel i interturnering som Ängby IF:s kansli anordnar. Detta som en introduktion inför kommande års spel i S:t Erikscupen.

Eftersom Ängby IF är både en innebandyklubb och en fotbollsklubb i samma förening försöker vi hitta en anpassning som möjliggör för våra barn att utöva båda idrotterna. Därför erbjuder vi i denna fas ingen fotbollsträning under vinterhalvåret utan har då istället som ambition att barnen spelar innebandy.

 • Spelare födda 2017-2018
 • Träningarna sköts av föräldrar (som har möjligheter att ta in ungdomsledare för att bidra med ökad sportslig kompetens)
 • Administrationen runt lagen sköts av föräldrar med rollerna som kassör, lagledare, eventansvarig, caféansvarig och materialansvarig.
 • Grupperna är max 20 barn
 • 1 träning i veckan under vår och höst
 • 1 Innebandyträning i veckan istället för fotboll på vintern
 • Matcher: interturneringar i Ängby

Självständiga lag – spelare som är 8-9 år gamla

I denna fas intensifieras fotbollen i form av seriespel i S:t Erikscupen med matcher varje helg samtidigt som träningsdosen ökar från 1 till 2 träningar i veckan. Matcherna spelas i spelformen 5 mot 5.

Eftersom kunnandet hos spelarna inom laget kan variera börjar vi med nivåanpassning av träningarna i detta steg. Det innebär tex att man som spelare får olika uppgifter beroende på kunnande eller att två spelare på samma nivå i matchspelet på träningarna möter varandra genom att de har positioner som högerback och vänsterytter i de lag som möter varandra.Skillnader från föregående fas

 • Spelare födda 2015–2016
 • 2 träning i veckan under vår och höst
 • Nivåanpassning på träningarna
 • Spelform: 5 mot 5
 • Matcher: deltagande i S:t Erikcsupen (medelnivå)

Självständiga lag med samarbete och utbyte mellan lagen – spelare som är 10-12 år gamla

I denna fas ökar utbytet mellan lagen och vi börjar skapa relationer över laggränserna. Detta sker genom att vi har en träning i veckan som är gemensam för alla lag och som är tänkt för de spelare som tränar 2 gånger i veckan med sitt lag och vill ha mer fotboll och mer utmaning.

För att ytterligare stärka utbytet och relationsbyggandet – samt tillse att alla spelare får matchning på sin nivå – anmäler vi gemensamma lag i lätt- och svårserierna i S:t Erikscupen. Dessa lag består av en blandning av spelare från alla lagen och har därför färgbeteckningen lila som anger att det är ett samarbetslag.

Kansliet utser för varje lag en huvudtränare. Träningen för målvakter blir mer specifik och därför introducerar vi ytterligare en ideell roll som målvaktstränare. Rekryteringen till denna roll i lagen går genom ett utskick till alla föräldrar som har barn som är intresserade av målvaktsspel med inbjudan till möte om hur man som förälder kan stötta sitt målvaktsintresserade barn som ledare eller i annan roll.

Skillnader från föregående fas

 • spelare som är födda 2014–2012
 • Samarbetslag i svårserie
 • Samarbetslag i lättserie
 • Gemensam träning
 • 2-3 träningar i veckan under säsong
 • Specifik målvaktsträning
 • Nya roller som huvudtränare och målvaktstränare
 • Spelform 7 mot 7


Sammanslagna lag med uppdelning mellan bredd och ambition – spelare som är 13-15 år gamla

I denna fas slås alla lagen samman och spelarna får välja mellan två olika spår – bredd och ambition. Spelarna får själva välja vilket spår de vill fortsätta i och de får chansen att ändra sig i ett senare skede.

Breddspåret är för de spelare som bara vill delta på 1 träning och/eller match i veckan. Ambitionsspåret är för de spelare som vill delta vid 4 tillfällen i veckan i form av 3 träningar och en match. För att behålla gemenskap mellan spelarna försöker vi i möjligaste mån att lägga träningarna samtidigt

I samband med sammanslagningen gör en inventering av befintliga ledare och en nyrekrytering av ledare i föräldragruppen görs för att fylla upp alla roller. Fysträning introduceras i denna fas och därför skapas även en ny ideell roll som fystränare.

Eftersom matcherna är längre i denna ålder är även träningarna längre i form av 75 minuter.Skillnader från föregående fas

 • spelare som är födda 2011-2009
 • lagen slås samman och spelarna får välja två olika spår – bredd och ambition
 • Breddspåret erbjuder 2 tillfällen i veckan (1 träning och 1 match)
 • Ambitionsspåret innefattar 4 tillfällen i veckan (3 träningar och 1 match)
 • 75 minuter
 • Fyspass introduceras
 • Ny roll som fystränare
 • Nyrekrytering av ledare i föräldragruppen

Åldersöverskridande juniorlag med uppdelning mellan bredd och ambition – spelare som är 16-19 år gamla

Det här är sista fasen innan man blir seniorspelare. Även här finns uppdelning mellan bredd och ambition.

Skillnader från föregående fas

 • spelare som är födda 2008-2005
 • samarbetsförening/systerförening/klonförening som tex kan heta Ängbykamraterna och som drivs av samma kansli som den övriga verksamheten i Ängby IF
 • Externa tränare
 • Föräldrar finns kvar
 • Klubben har ansvaret för lagen
Md 1
Md bigm
Md erik olsson svart
Md adidas
Tempsnip
Md stiftelsen fair play 1
Md 3
Md rf sisu stockholm vertical color pos rgb 2019
Md bromma blocks logo
Md yepstr logga
Md 2
Md logo yen 1
Md 4
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub