Hemsida

Ängbymodellen - Vår gemensamma värdegrund

Inledning

I Ängby IF vill vi att alla barn och ungdomar ska fortsätta spela fotboll och innebandy till vuxen ålder.

I Ängby IF fokuserar vi på laganda och kamratskap. Vi tror på en proffsig och metodisk fotbolls- och innebandyutbildning för alla tjejer och killar med glädje och gemenskap i fokus.

Ängby IF engagerar föräldrar

Ängby IF är utöver vår seniorverksamhet främst en ideell förening för barn och ungdomar och deras föräldrar. Utan föräldrarnas engagemang, ingen klubb. Så enkelt är det.

Ängby IF:s verksamhet är helt beroende av alla föräldrar, som genom sitt engagemang för sina barn och för sina barns kompisar engagerat sig i föreningen för att hjälpa till som ledare, tränare, lagförälder eller i föreningens styrelse.

Det är fundamentalt viktigt för föreningen att alla föräldrar med barn i Ängby IF från början förstår att deras närvaro och insatser inte bara är välkomna utan faktiskt helt nödvändiga.

Från föreningens sida är det därför viktigt att verksamheten och de uppgifter som behöver utföras av ideella resurser är tydligt kommunicerade till alla föräldrar så att blir det roligt, lockande och känns värdefullt att göra en insats.

Kamratskap och lusten att lära

När barn börjar spela innebandy och fotboll är idrotten en lek bland många andra. Den lekfulla glädjen och gemenskapen med kompisarna är själva förutsättningen för att vilja delta.

Det sociala i och omkring ett lag är det viktigaste för att barn och ungdomar ska vilja satsa på idrotten. Bortom bollglädje och drömmar om triumfer ute på planen är det kompisarna som får en spelare att gå till träningen.

Ängby IF:s verksamhet utgår i det sociala samspelet där barnens egna drivkrafter får styra. Ur lek och kamratskap vill vi locka fram ett långsiktigt engagemang för idrotten. För oss är det alltid viktigare att få alla spelare att känna sig delaktiga och värdefulla än att vinna enskilda matcher.

I spelet kan det vara en pedagogisk fördel om spelarna inte befinner sig på samma kunskapsnivå –en väsentlig dimension handlar om problemlösning: Våra spelare ska lära sig att utnyttja lagets starka sidor och att kompensera för lagets brister och tillsammans försöka vinna matchen.

En ledares uppgift är att visa på glädjen i att idrotta och att odla intresset hos alla barn trots deras olika förutsättningar. Viljan att träna målmedvetet måste komma från barnen själva och av rätt anledning: lek och kamratskap. Lusten att lära sig mer blir drivkraften. Varje enskild spelare ska se möjligheten att utveckla sitt kunnande.

I Ängby IF väljer vi inte ut vilka barn som vi tror kan bli elitspelare eller sorterar bort dem vi finner svaga. I slutändan kan det bara vara ungdomarna själva som kan fatta beslutet om hur hårt de vill satsa, inte vi vuxna. Vi ska bara göra allt för att stimulera lusten att lära sig mer om sin idrott.

Laganda och gemenskap

I Ängby IF splittrar vi inte grupperna genom toppning eller nivågruppering genom uppdelning i olika lag. För att varje spelare ska erbjudas möjlighet att spela och träna på sin nivå använder klubbens ledare nivåanpassning som ett av flera verktyg. Grunden för Ängby IFs nivåanpassning är att erbjuda varje spelare utmaningar i den så kallade lärozonen i motsats till den så kallade komfortzonen där utmaningen är för enkel, eller den så kallade panikzonen där utmaningen är för stor.

När grupperna når ungdomsverksamheten (från 13 år) börjar Ängby IF att arbeta med åldersgrupps-integrering. Det gör vi dels för att integreringen stärker föreningen och gör att vi kan erbjuda en bra verksamhet även i små årskullar, dels för att kunna tillhandahålla träningsmiljöer och matchspel med olika sorters utmaningar. Den egna åldersgruppen är den trygga plattformen att utgå ifrån. Genom att ibland låta ambitiösa spelare få spela med äldre – för att möta motståndare på en annan mognadsmässig nivå – hamnar fokuseringen rätt: på lusten att lära sig mer. Den som är stjärna i ett sammanhang är en svag eller medelgod spelare i ett annat, och vice versa. Den enskilde spelaren får på så vis en tydlig signal att se framåt och sätta mål för sin egen utveckling.

Ju äldre spelarna blir desto viktigare blir resultatet i den enskilda matchen. I föreningens ungdoms- och seniorverksamhet blir resultatet i den enskilda matchen viktigare. Först där tillåts ledare att toppa baserat på den enskilda lags verksamhet ser ut och gruppens egen vilja. Beroende på situation, grupp och ledare kan det bli ett mer naturligt inslag ju äldre spelarna blir.

Varje åldersgrupp i Ängby IF är en länk i en kedja som går upp till våra seniorlag samtidigt som tryggheten med det gamla kompisgänget finns kvar. Vi visar på värdet av att äldre ungdomar tar hand om de yngre och vi tror att det på så sätt blir ännu roligare att vara med i Ängby IF.

Alla ska med

I Ängby IF tror vi att föreningar som vår har mycket goda förutsättningar att fostra talanger, såväl tjejer som killar. Kontinuitet i en trygg miljö, spel med kompisar, välutbildade ledare, samt möjligheter att få känna på seniorspel tidigt är vanliga kännetecken på uppväxtmiljöer för dem som verkligen når den yppersta eliten. Ängby IF erbjuder således goda möjligheter även för de mest ambitiösa ungdomarna.

Det råder ingen motsättning mellan att vara en breddklubb och att ge utrymme för mycket ambitiösa och talangfulla spelares utveckling – tvärtom.

Det är viktigt att vi ger barnen rätt förutsättningar för vad som krävs för att bli bra i fotboll och innebandy. I grund och botten är det spelarens intresse att lära sig mer som ska stimuleras. Den som tycker fotboll eller innebandy är otroligt kul, som gärna testar andra idrotter och som tränar målmedvetet år efter år blir också bra!

För oss är det viktigt att påpeka: Varje spelare, oavsett nivå har talang att utveckla och egenskaper som tillför gruppen kvalitet. Kraften i Ängby IF ska komma av att alla ska med. I Ängbymodellen stimuleras alla typer av "talanger" på samma sätt, genom spännande matcher och kvalificerad träning i en trygg och rolig social miljö. Vi tror att den viktigaste komponenten för en långsiktig utveckling är kompisarna, inte kompisarnas spelstyrka. Vår erfarenhet är att ju fler som lockas att träna mycket och inspirerat desto bättre blir även de bästa.
I vår modell blir bredd och topp ömsesidigt beroende. Utmaningen ligger i att få så många som möjligt intresserade av att satsa på fotboll och innebandy. Då kommer framgångarna, både för laget och för individen!

Färden är målet med resan

Allt idrottande närs av en dröm om att lyckas, en längtan efter stunder av segerglädje och bekräftelse. Många är beredda att offra mycket för drömmen.

En dag kan satsningen vara över och resan tar slut. Kvar finns minnena och erfarenheterna från några av de viktigaste åren i livet. Det är kanske först då när man tänker tillbaks som man vet om satsningen var värd sitt pris. Bortom alla drömmar handlar idrott i slutändan om att forma den egna identiteten i gemenskapen med andra. Rätt hanterade blir lagets framgång och glädje lika väl som nederlag och besvikelser byggstenar i barnens och ungdomarnas utveckling.
Det är därför viktigt för oss vuxna att förstå att det är själva färden som är resans mål. En idrottsresa som ger lust att lära, alltid göra sitt bästa, känna tillit och värdet av samarbete. Vi strävar efter att samtliga av våra spelare ska utveckla sitt självförtroende som individer och att de ska se tillbaka på sin tid som barn och ungdomsspelare inom Ängby IF med glädje.

Md adidas
Tempsnip
Md stiftelsen fair play 1
Md yepstr logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub