Angby 144

Kansliet

Kansliet är oftast bemannat dagtid måndag till fredag mellan kl 10.00 till 16.00.
Utöver dessa tider finns kansliet ute på fältet i vår verksamhet även under kvällar och helger.

För frågor gällande Stiftelsen Dunross & Co och dess sponsring av föreningen kan Ni kontakta Joakim eller Thomas.

Vi som arbetar i föreningen är:

Joakim Cedergren - Kanslist och daglig verksamhet
Telefon - 073-514 48 77
E-post - joakim@angbyif.se

Thomas Björkman - Föreningsutveckling och mer långsiktiga frågor
Telefon - 070-854 91 53
E-post - thomas@angbyif.se

Föreningen
Telefon - 08-87 10 03
E-post - kansli@angbyif.se
Hemsida - www.angbyif.se
Besök - Ängby IF:s Klubbhus, Vultejusvägen 12, Bromma, vid 7-mannaplanen 168 57 Bromma
Post - Ängby IF, Box 5063, 161 05 Bromma

Organisationsnummer - 802003-9254
Bankgironummer - 654-6337
Bankgironummer - OCR: 633-8511

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub