Hemsida

Flerårsplan 2024-2032

Styrelsen tillsammans med klubbchef/kansli identifierade under hösten 2022 att en tydlig målinriktning framåt och god ordning och reda är framgångsfaktorer för att vi som ideell förening ska kunna möta de krav som kommer att ställas på oss framöver. Detta också så att vi fortsatt ska kunna erbjuda en attraktiv verksamhet för våra medlemmar, både nuvarande och kommande.

Som ett led i detta har vi därför beslutat att arbeta fram en flerårsplan, som tar avstamp i vår vision och vår värdegrund Ängbymodellen. Flerårsplanen har som bortre tidshorisont år 2032 när föreningen fyller 100 år, och har tagits fram i samarbete med RF-Sisu Stockholm under 2023.

Md 1
Md bigm
Md erik olsson svart
Md adidas
Tempsnip
Md stiftelsen fair play 1
Md 3
Md rf sisu stockholm vertical color pos rgb 2019
Md bromma blocks logo
Md yepstr logga
Md 2
Md logo yen  1
Md 4
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub