Hemsida

Styrelse och förtroendevalda


Ordförande - Jonas Ransmyr

Kassör - Peter Hamnström

Sekreterare - Louise Ryde

Ledamot - Gilbert Bissmarck

Ledamot - Sami Vikback

Ledamot - Daniel Lindblom

Ledamot - Zandra Wasserman-Brien

Ledamot - Karin Wallmark

Ledamot - Kristin Mellbin

mejladress: styrelsen@angbyif.se


Revisorer
Revisor - Fredrik Englund

Revisor - Carl-Johan Sundell


Valberedning

Oskar Ahnfelt

Magnus Lanzén

Christoffer Bjäreborn

mejladress: valberedning@angbyif.se

Md adidas
Tempsnip
Md stiftelsen fair play 1
Md yepstr logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub