Angby 144

Styrelse och förtroendevalda

Styrelse

Ordförande - Fredrik Mattisson

Vice ordförande - Veronica Jacobsson


Ledamot - Morgan Åkerblom

Ledamot / Sekreterare - Jonas Wettergren

Ledamot - Rolf Holmskär

Ledamot - Kassör - Jonas Oreland

Ledamot - Stuart Lacelles

Ledamot -Kenneth Werbes

Ledamot - Billy Harkness

Suppleanter

Suppleant 1 / Jonas Ahnve

Suppleant 2 - Vakant

Suppleant 3 - Vakant

Revisorer
Revisor 1 - Fredrik Eliasson
Revisor 2 - Peter Hamnström

Valberedning
Fredrik Englund - Ordförande
Daniel Tisljarec - Ledamot
Johan Sydvander - Ledamot

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub