Styrelse och förtroendevalda

Ordförande - Fredrik Mattisson - sjukskriven.

Ledamot / Sekreterare - Jonas Wettergren

Ledamot - Rolf Holmskär

Ledamot - Kassör - Jonas Oreland

Ledamot - Stuart Lacelles

Ledamot - Billy Harkness

Suppleanter

Suppleant 1 / Jonas Ahnve

Suppleant 2 - Vakant

Suppleant 3 - Vakant

Revisorer
Revisor 1 - Fredrik Eliasson
Revisor 2 - Peter Hamnström

Valberedning
Fredrik Englund - Ordförande
Daniel Tisljarec - Ledamot
Johan Sydvander - Ledamot

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub