Styrelse och förtroendevalda

Ordförande - Jonas Ahnve

Ledamot / Sekreterare - Jonas Wettergren

Ledamot - Oskar Ahnfelt

Ledamot - Magnus Lansén

Ledamot / Kassör - Stuart Lascelles

Ledamot - Rolf Holmskär

Ledamot - Thomas Nyström

Ledamot - Timmy Säberg

Suppleanter

Suppleant 1 - Vakant

Suppleant 2 - Vakant

Suppleant 3 - Vakant

Revisorer
Revisor 1 - Fredrik Eliasson
Revisor 2 - Peter Hamnström

Valberedning
Fredrik Englund - Ordförande
Daniel Tisljarec - Ledamot
Johan Sydvander - Ledamot

Md ica bromma logo  1
Md adidas
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub