Hemsida

Styrelse och förtroendevalda

Ordförande - Gilbert Bissmarck

Kassör - Peter Hamnström

Ledamot - Christoffer Bjäreborn

Ledamot - Jonas Ransmyr

Ledamot - Magnus Lanzén

Ledamot - Zandra Wasserman-Brien

Ledamot - Louise Ryde

Suppleant - Oskar Ahnfelt


Revisorer
Revisor - Fredrik Englund

Revisorssuppleant - Jonas Oreland


Valberedning

Åsa Ransmyr

Anna Zerne


Md adidas
Md stiftelsen fair play 1
Md stadium 800x376
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub