Föreningen deltar i Samspel Stockholm

Publicerad 2019-11-11 11:02
​I torsdags den 7 november samlades 10 Stockholmsklubbar för att efter ett års gemensamt arbete skriva på en avsiktsförklaring för en föreningssamverkan för en sund barn- och ungdomsverksamhet.

Avsiktsförklaringen har under året arbetats fram av föreningarna vid olika träffar. Nätverket består av AIK FF, Bollstanäs SK, IFK Stocksund, IFK Vaxholm, IFK Viksjö, Norrtulls SK, Sollentuna FK, Täby FK, Ursvik IK och Ängby IF.

Det övergripande syftet med nätverket är att bedriva en sund barn- och ungdomsverksamhet genom utveckling av klubbarna var för sig och tillsammans för att på bästa sätt optimera deltagande, personlig utveckling och prestation för barn och ungdomar som spelar fotboll.

Nätverket har tillsammans arbetat fram en Policy för hantering av spelar- och ledarövergångar inom Samspel Stockholm. Syftet med policyn är att skapa ett gemensamt arbetssätt mellan föreningar inom Stockholmsfotbollen kring övergångar av spelare och ledare. Utöver övergångsfrågor kommer föreningarna samverka kring värdegrundsfrågor och utbildning av spelare, ledare och föräldrar.

Några ord om Samspel Stockholm från Leif Karlsson, sportchef AIK Ungdomsfotboll

- Inom AIK Fotboll verkar vi aktivt sedan lång tid tillbaka för att skapa goda relationer med föreningar i vår omvärld. Utifrån dessa relationer har det på ett naturligt sätt växt fram ett gemensamt intresse från föreningarna för samverkan på ett mer formellt plan. Denna samverkan bygger helt enkelt på vår ömsesidiga vilja att medverka till en ungdomsidrott som bygger på grundläggande sunda värderingar och skapar goda förutsättningar för utveckling och ett mervärde för spelare, tränare, ledare och föräldrar i föreningarna som är med i Samspel Stockholm.

Sportchef Oscar Borgh kommenterar initiativet

- Vi är glada över att kunna bidra i frågor som vi känner har potential att utveckla stockholmsfotbollen. Grundinställningen är att barn och ungdomar mår bäst i att utvecklas i en stark närmiljö, men att det finns flera områden där vi som föreningar kan lära av varandra och utbyta erfarenheter. I värdegrundefrågorna har vi börjat med att komma överens om riktlinjer för själva samverkan, där viktiga bitar är öppenhet och ärlighet mellan klubbarna och att vi genuint vill varandras väl. För övergångsfrågorna har vi spikat en ganska strikt ordning som kommer ge enkelhet och förutsebarhet vid eventuella övergångar - målet med övergångspolicyn är dock att minska antalet övergångar klubbarna mellan. Med denna avsiktsförklaring skapar vi förutsättningar för att skapa ett bra klimat mellan föreningarna som bygger på förtroende och tydlighet. Nu ser vi fram emot att ta dialogen in i nästa stadie och fokusera på utvecklingsfrågor.

Stockholms fotbollförbund har lagt upp en nyhet om nätverket där förbundets ordförande uttalar sig: http://www.stff.se/arkiv/2019/11/samspel-stockholm-en-avsiktsforklaring/

Md adidas
Md stiftelsen fair play 1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub