Riktlinjer ang Corona

Publicerad 2020-03-02 13:04

Som ni alla känner till så pågår en debatt kring spridning av coronaviruset speciellt nu när många familjer kommit hem från sportlovsresor tex från områden där corona finns. Vi som förening följer de riktlinjer som folkhälsomyndigheten går ut med, dvs är man frisk så kan man delta i våra aktiviteter precis som att man går till skolan (se riktlinjer nedan). Ur ett smittskyddsperspektiv finns det i dagsläget ingen anledning att friska barn hålls hemma efter en resa. Dock ska man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och/eller feber. Känner man sig hängig eller sjuk, så tränar man inte, det är ingen skillnad från i vanliga fall. Man kan alltid kontakta 1177 om man känner sig orolig. Bra information finns också på folkhälsomyndighetens websida.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Om ni har ytterligare så hänvisar vi till myndighetsinformation som finns tillgänglig.

Vid eventuella frågor till föreningen kan ni kontakta Styrelsen: Oskar Ahnfelt 073-0975303, Åsa Ransmyr 0733-665317 eller våra sportchefer Max Kjellvestad, Innebandy, Oscar Borgh Fotboll.

Ängbys Styrelse genom Oskar Ahnfelt och Åsa Ransmyr

Max Kjellvestad, sportchef Innebandy och Oscar Borgh, sportchef Fotboll

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/ring-113-13-for-svar-om-coronavirussjukdom-covid-19/

Md adidas
Md stiftelsen fair play 1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub