Uppdatering 3/4 ang. coronaviruset

Publicerad 2020-04-03 12:14
Uppdaterad information från föreningen med anledning av coronavirusets utveckling

Riktlinjer kring träning och matcher inom fotboll (statusrapport 3 april)

Tidigare i veckan presenterade Folkhälsomyndigheten följande råd för att minska smittspridningen av coronavirus:

1) Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

2) Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

3) Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper

4) Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

5) Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Stockholms fotbollsförbund har utifrån detta gått ut med följande information:

  • All tävlingsverksamhet skjuts upp till och med 12 april.
  • Träningar och träningsmatcher kan genomföras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer (se punkter ovan) följs.

Föreningen vill särskilt betona vikten av att följa punkterna 1 och 4 vid lagets samtliga aktiviteter.

Idag har Svenska fotbollförbundet bekräftat att träningsmatcher kan genomföras:

"SvFF konstaterar att myndigheten återkommande sagt att det är möjligt att spela träningsmatcher och SvFF utgår från att de fysiska kontakter som sker vid en fotbollsmatch, och de begränsade resor som sker vid (särskilt lokala) träningsmatcher, är hanterbara."


Angående Knatteskolan i fotboll

På grund av rådande situation med Covid-19 (Corona) så försöker vi att navigera utifrån den information vi får från Folkhälsomyndigheten samt våra ansvariga idrottsförbund. Regeringen gick förra veckan ut med ett förbud mot allmänna sammankomster på fler än 50 personer. Träningsverksamhet ingår inte i förbudet, men vår planerade Knatteskola är ett tillfälle som normalt samlar mycket föräldrar och andra anhöriga.

Vi planerar just nu för att vidta ett antal åtgärder så att vi följer aktuella riktlinjer och det innebär att vi kommer att behöva skjuta på starten av Knatteskolan två veckor och istället förlänga med motsvarande i juni. Istället för start vecka 17 (20 & 21 april) så kommer första tillfället att vara vecka 19 (4 & 5 maj). Vi kommer därefter att ha 7 tillfällen innan sommaren (precis som planerat), men med sista ordinarie tillfälle 16 & 17 juni.

Om någon har frågor är ni mycket välkomna att kontakta oss. I dessa tider är många oroliga, men samtidigt är vi övertygade om att aktiviteter såsom Knatteskolan är viktigare än någonsin.

Om nya riktlinjer eller regler kommer så kommer vi naturligtvis att följa dessa. Läs gärna mer info om Knatteskolan på vår hemsida: https://angbyif.myclub.se/menu/pages/19051


/ Ängby IF

Md adidas
Md stiftelsen fair play 1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub